Vyjádření Terezy Nedomové k otevřenému dopisu

Dobrý den,

Rozhodla jsem se zapojit do současně řešené situace s paní ředitelkou Mgr. Renatou Ježkovou. Předem bych chtěla sdělit, že jsem ráda za to, že tato paní už není součástí mého téměř každodenního života, ale rozhodně mi nejsou jedno další, potencionální zájemci či uchazeči o zaměstnání v tomto ústavu, kteří se chtějí profesionálně podílet na výchově a péči o ohrožené děti.

Pokračovat ve čtení “Vyjádření Terezy Nedomové k otevřenému dopisu”

Prohlášení Michaely Zdráhalové

Všem, kterých se to týká.

Když jsem četla, kolegové, Váš otevřený dopis Mgr. Ježkové k jejímu odstoupení, pocítila jsem respekt i částečnou úlevu. Respekt k Vaší víře, možná naději, že tyto kroky mohou něco změnit a především, že toto změnit chcete. Vím jen z doslechu o některých událostech a dopadech dopisu, ale věřte, že mne to velmi mrzí. Rozhodla jsem se proto také sdílet svůj pohled. Uvědomuji si, že pokud člověk už není součástí DÚM na Veslařské, je tento krok mnohem snazší, což samo o sobě vypovídá o naléhavosti a bezútěšnosti situace v zařízení.

Pokračovat ve čtení “Prohlášení Michaely Zdráhalové”

Vyjádření Aleše Kočvary

Vážení,

po přečtení Otevřeného dopisu místní odborové organizace při DÚ Brno a následné reakce ředitelky Mgr. Ježkové, jsem se rozhodl vyjádřit svůj názor. Nejsem příznivcem slovních přestřelek, ale evidentního příkoří a zvůle rovněž ne.

Vzhledem k mému šestiletému působení v DÚ Brno Veslařská ve funkci vedoucího vychovatele a k aktuální situaci, která kulminuje účelovými výpověďmi vybraným „nepohodlným“ zaměstnancům, jsem se rozhodl alespoň touto cestou podpořit své bývalé kolegy. Nejen ty, kteří tvoří osu nově vzniklých odborů, ale i ty, kteří se kvůli možné ztrátě živobytí obávají otevřeněji k tristní situaci na tomto pracovišti vyjádřit.

Pokračovat ve čtení “Vyjádření Aleše Kočvary”

Vyjádření Aleše Huberta

Vážení,

v poslední době mi „přistálo“ na emailu několik dopisů týkajících se dění na mém bývalém pracovišti, které jsem opustil po zralé úvaze ke konci února. Z pracoviště, kde jsem nalezl (až na výjimky) osobnosti, které považuji za kvalitní jak po profesní, tak po osobní stránce, a kde jsem se setkal s náplní práce, se kterou jsem se mohl ztotožnit, jsem odešel po zkušenostech se „stylem“ vedení a jednání se zaměstnanci.

Pokračovat ve čtení “Vyjádření Aleše Huberta”

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE BĚHEM EPIDEMIE KORONAVIRU

Kam se obrátit o pomoc a co si nenechat líbit, pokud máte pocit, že se k Vám zaměstnavatel nechová fér

V souvislosti s prevencí šíření Korovaniru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravili jsme pro vás základní informace.

Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli upravuje zákoník práce, na jehož paragrafy na této stránce často odkazujeme. Celé jeho znění je dostupné ZDE.

Pokračovat ve čtení “LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE BĚHEM EPIDEMIE KORONAVIRU”

Jednání 2. členské schůze

Dne 03.04.2020 proběhla druhá členská schůze ZO OS ČMS DÚV. Na programu schůze bylo doplnění vedení základní odborové organizace, návrh na sjednání schůzky se zaměstnavatelem a vyzvání vedení zaměstnavatele aby se písemně vyjádřil k organizačním a personálním změnám, které v současnosti v Diagnostickém ústavu Brno probíhají.

Členská schůze zvolila a schvaluje pana Jozefa Pompu jako člena vedení odborů, který je opravněn jednat se zaměstnavatelem. Dále se členská schůze usnesla, že předesda p. Tomáš Nagy vyzve písemně zástupce zaměstnavatele paní Mgr. Renatu Ježkovou aby se vyjádřila k velmi tížívé situaci v Diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, Veslařská 246, Brno, a to zejména k organizačním a personálním změnám a dále aby seznámila vedení odborů s výsledkem šetření Inspektorátu práce.

Ustavující schůze základní odborové organizace

Dne 12.3.2020 proběhla ustanovující schůze Základní odborové organizace Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska, pobočné odborové organizace Diagnostický ústav Veslařská (dále jen ” ZO OS ČMS DÚV”). Na programu ustanovující schůze byl zápis ZO OS ČMS DÚV do spolkové rejstříku, dále přijetí Statutu Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska, stanovení názvu pobočné odborové organizace a volba vedení ZO OS ČMS DÚV.

Členská schůze zvolila předsedu a místopředsedy vedení odborové organizace. Za předsedu byl zvolen Mgr. Tomáš Nagy a místopředsedové jsou pan Mgr. Roman Seďa, Mgr. Ing. Jiří Martinec Ph.D a paní Ing. Blanka Končická MBA.