Ředitelka Mgr. Renata Ježková byla odvolána

Na základě dopisů, které jsme obdrželi od ministra školství Ing. Roberta Plagy, PhD. a ředitele odboru 20 Mgr. Jana Mušuty, sdělujeme následující informace.

Dne 10.3.2021 navštívil Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 (dále DÚ) Mgr. Jan Mušuta, ředitel odboru řízení regionálního školství. Informoval zástupkyni ředitelky Mgr. Kateřinu Vlašínovou a předsedu odborové organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (dále ČMOS PŠ), Mgr. Karla Hubičku o tom, že byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále ministerstvem) Mgr. Renata Ježková odvolána z funkce ředitelky.

K tomuto setkání nebyla naše základní organizace, která vedle ČMOS PŠ také působí na pracovišti DÚ přizvána.

K dnešnímu datu (1.4.2021) informace o odvolání Mgr. Renaty Ježkové nebyla zveřejněna a není veřejně dohledatelná, a to ani na webu DÚ ani na stránkách MŠMT. Na oficiálních webových stránkách je Mgr. Renata Ježková stále vedena jako ředitelka instituce.

To, že nebyli zaměstnanci informováni o odvolání ředitelky, vnímáme jako pochybení Mgr. Kateřiny Vlašínové, zástupkyně ředitelky. Stejně tak Mgr. Karel Hubička – za ČMOS PŠ – by měl jako předseda odborové organizace hájit práva zaměstnanců, včetně zajištění jejich informování v tomto směru. Plně se tím potvrdily naše obavy, že působení ČMOS PS bude ovlivňováno skutečností, že je Mgr. Karel Hubička v příbuzenském vztahu (manžel) s bývalou ředitelkou Mgr. Renatou Ježkovou.

Dle našeho názoru tento střet zájmů ukazuje, za jakým účelem byly odbory založeny. Šlo především o prosazování zájmů a upevnění pozice Mgr. Renaty Ježkové.

Již před rokem naše Základní odborová organizace Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska, pobočná odborová organizace Diagnostický ústav Veslařská (dále OS ČMS) vydala prohlášení (otevřený dopis) směrem k Mgr. Renatě Ježkové, které neslo jasný požadavek s žádostí, aby odstoupila z funkce.

Po mnoha měsících aktivit naší odborové organizace, které směřovaly k nápravě závažné situace způsobené nekompetentním vedením Mgr. Renaty Ježkové nám dalo ministerstvo v mnoha ohledech za pravdu.

Chceme informovat všechny své členy, všechny zaměstnance DÚ, všechny spolupracovníky a veřejnost, že Mgr. Renata Ježková byla odvolána a již není úřadující ředitelkou Diagnostického ústavu Brno, Veslařská.

Vítáme tento krok. Věříme, že je důležitý k nápravě neuspokojivé situace v DÚ. Věříme, že se bude dařit navrátit dobré jméno DÚ a přispět k dobrému fungování instituce, aby mohla znovu plnit svoji funkci v zájmu ohrožených dětí.

My, členové OS ČMS jsme prokázali, že naším zájmem nebyl náš osobní prospěch, ale veškeré aktivity směřovaly k nápravě chyb, ke zlepšení fungování DÚ a k boji za práva a důstojnost zaměstnanců.

S pozdravem
ZO OS ČMS Diagnostický ústav Veslařská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *