Vyjádření Aleše Huberta

Vážení,

v poslední době mi „přistálo“ na emailu několik dopisů týkajících se dění na mém bývalém pracovišti, které jsem opustil po zralé úvaze ke konci února. Z pracoviště, kde jsem nalezl (až na výjimky) osobnosti, které považuji za kvalitní jak po profesní, tak po osobní stránce, a kde jsem se setkal s náplní práce, se kterou jsem se mohl ztotožnit, jsem odešel po zkušenostech se „stylem“ vedení a jednání se zaměstnanci.

Jsem přesvědčen o tom, že každý, kdo není účelově (z důvodů upevnění vlastní pozice na úkor kolegů) hluchý a slepý vnímá, že tam není spousta věcí v pořádku.

Otevřený dopis odborové organizace působící na pracovišti na Veslařské jsem četl. Reakci na něj také. Prý dopis rozeslala „nepodepsaná osoba“. Ten dopis je podepsaný pobočným spolkem odborové organizace, který je registrovaný u soudu a má právní subjektivitu. Je podepsaný. Ten, kdo má zájem, mohl na veřejně dostupné stránce této odborové organizace vyčíst, kdo ve vedení této organizace stojí. Šířit zdání jakéhosi anonymu, je slabý pokus o diskreditaci odborové činnosti, nebo možná jen neznalost.

V odpovědi jsem se dočetl, že jsou informace v otevřeném dopise „nedoložené“, nebo zcela „nepravdivé“. Samozřejmě, k otevřenému dopisu by si Mgr. Ježková představovala doplnit kopie výplatních pásek, výpis z rejstříku, výpovědi jednotlivých zaměstnanců, nebo fotografie budovy, která prostě rekonstruována není? Aby to tedy bylo doložené? Forma prohlášení takové „doložení“ nedovolovala. Ale pevně věřím v to, že pokud o doložení bude zájem, případně, pokud se naplní výhružky soudem, tak doloženy budou.

Že je obsah dopisu nepravdivý? A je v odpovědi doloženo, že jde o nepravdivé informace (abych tedy použil stejnou rétoriku)?

Z odpovědi jsem se dozvěděl, že inspekce práce přišla na Veslařskou „na udání“. Je sice smutné, že při tak vysoké fluktuaci zaměstnanců ministerstvo neposílá inspekci samo od sebe, ale spíše mě zaujalo přesvědčení paní ředitelky, že šlo o „udání“. Paní ředitelka byla informována, kdo a proč inspekci práce požádal o kontrolu? Mimochodem, každý zaměstnanec má právo požádat o kontrolu inspekci práce, kontrolu BOZP, také – organizovat se v odborové organizaci – hájit své zájmy, svá práva a svoji důstojnost. To jsou práva zaměstnanců, a pokud tato práva někdo vnímá v negativní konotaci, patrně je na štíru s demokratickým smýšlením.

Pokud inspekce práce naznala, že „kontrolou nebyly shledány nedostatky“, patrně musela inspekce některé části šetření nezahrnout do konečného posuzování stavu věcí. Případně, vztahy na pracovišti se nestaly předmětem šetření?

V odpovědi je také tvrzeno, že jde o „prezentaci osobního stanoviska“. Dopis je ale vydán odborovou organizací působící na pracovišti, je to kolektivní, nikoliv osobní záležitost. Dále paní ředitelka zdůrazňuje smysl odborové organizace – „hájit zájmy všech zaměstnanců na pracovišti“. Opět jde o drobný omyl. Odborová organizace hájí zájmy svých členů na pracovišti. Ale zároveň, každý člověk má právo být organizován, tudíž zaměstnanci mohou požádat o členství v odborové organizaci působící na pracovišti.


Možná si také ale někteří dlouholetí zaměstnanci (jsou tam takoví, při tak vysoké fluktuaci?!) vzpomenou na činnost odborů na Veslařské a přístupu a vstřícnosti vedení k jednání s odborovou organizací.

Co se týče poškozování dobrého jména DÚ, to je bohužel, dle mého subjektivního názoru již dostatečně poškozeno, jelikož „pověst předchází“ a setkal jsem se na více místech s kritickými pohledy. A nebyly to pohledy kritické ani vůči odborové organizaci, ani vůči „vyhozeným“ zaměstnancům.

V závěru bych chtěl všem popřát mnoho pracovních i osobních úspěchů. Také přeji zdar odborářům a jejich boji za práva a důstojnost zaměstnanců.

S pozdravem

Mgr. Aleš Hubert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *