Absurdní divadlo v režii Ježkové

Dlouhodobě sleduji činnost odborů v Diagnostickém ústavu Veslařská (dále DÚ) a nestačím se divit přístupu stávající ředitelky, Mgr. Renaty Ježkové k sociálnímu dialogu se zaměstnanci a odboráři.

Na úvod krátká rekapitulace událostí.

Vzhledem k dlouhodobému nepříznivému klimatu v DÚ, šikanóznímu jednání se zaměstnanci ze strany Mgr. Ježkové, které se také odráželo v kvalitě poskytovaných služeb DÚ, byly v polovině března založeny ustavující členskou schůzí odbory v rámci celorepublikově působícího Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS). O této skutečnosti byla Mgr. Ježková neprodleně obeznámena ústní formou a také jí byl centrálou zaslán dopis oznamující založení odborů působících na pracovišti. Ústně byla Mgr. Ježková informována neprodleně a dopisem 30.3. Ustavující členská schůze a oznámení zaměstnavateli jsou jasně dané kroky, které určují působení odborové organizace na pracovišti. Následným krokem – administrativním, bylo zapsání pobočné organizace OS ČMS do rejstříku. To proběhlo, vzhledem ke krizové situaci v souvislosti s koronavirem, až v polovině dubna. Nicméně, zapsáním do rejstříku vzniká pro pobočnou organizaci možnost různých právních kroků, včetně disponování s majetkem. Jako datum vzniku a působení odborů je rozhodující termín ustavující členské schůze a den po oznámení o založení odborů zaměstnavateli (zákon formu neudává, tudíž i ústní forma může být dostačující).

Pokračovat ve čtení “Absurdní divadlo v režii Ježkové”

Vyjádření Terezy Nedomové k otevřenému dopisu

Dobrý den,

Rozhodla jsem se zapojit do současně řešené situace s paní ředitelkou Mgr. Renatou Ježkovou. Předem bych chtěla sdělit, že jsem ráda za to, že tato paní už není součástí mého téměř každodenního života, ale rozhodně mi nejsou jedno další, potencionální zájemci či uchazeči o zaměstnání v tomto ústavu, kteří se chtějí profesionálně podílet na výchově a péči o ohrožené děti.

Pokračovat ve čtení “Vyjádření Terezy Nedomové k otevřenému dopisu”

Prohlášení Michaely Zdráhalové

Všem, kterých se to týká.

Když jsem četla, kolegové, Váš otevřený dopis Mgr. Ježkové k jejímu odstoupení, pocítila jsem respekt i částečnou úlevu. Respekt k Vaší víře, možná naději, že tyto kroky mohou něco změnit a především, že toto změnit chcete. Vím jen z doslechu o některých událostech a dopadech dopisu, ale věřte, že mne to velmi mrzí. Rozhodla jsem se proto také sdílet svůj pohled. Uvědomuji si, že pokud člověk už není součástí DÚM na Veslařské, je tento krok mnohem snazší, což samo o sobě vypovídá o naléhavosti a bezútěšnosti situace v zařízení.

Pokračovat ve čtení “Prohlášení Michaely Zdráhalové”

Vyjádření Aleše Kočvary

Vážení,

po přečtení Otevřeného dopisu místní odborové organizace při DÚ Brno a následné reakce ředitelky Mgr. Ježkové, jsem se rozhodl vyjádřit svůj názor. Nejsem příznivcem slovních přestřelek, ale evidentního příkoří a zvůle rovněž ne.

Vzhledem k mému šestiletému působení v DÚ Brno Veslařská ve funkci vedoucího vychovatele a k aktuální situaci, která kulminuje účelovými výpověďmi vybraným „nepohodlným“ zaměstnancům, jsem se rozhodl alespoň touto cestou podpořit své bývalé kolegy. Nejen ty, kteří tvoří osu nově vzniklých odborů, ale i ty, kteří se kvůli možné ztrátě živobytí obávají otevřeněji k tristní situaci na tomto pracovišti vyjádřit.

Pokračovat ve čtení “Vyjádření Aleše Kočvary”

Vyjádření Aleše Huberta

Vážení,

v poslední době mi „přistálo“ na emailu několik dopisů týkajících se dění na mém bývalém pracovišti, které jsem opustil po zralé úvaze ke konci února. Z pracoviště, kde jsem nalezl (až na výjimky) osobnosti, které považuji za kvalitní jak po profesní, tak po osobní stránce, a kde jsem se setkal s náplní práce, se kterou jsem se mohl ztotožnit, jsem odešel po zkušenostech se „stylem“ vedení a jednání se zaměstnanci.

Pokračovat ve čtení “Vyjádření Aleše Huberta”