Vyjádření Aleše Kočvary

Vážení,

po přečtení Otevřeného dopisu místní odborové organizace při DÚ Brno a následné reakce ředitelky Mgr. Ježkové, jsem se rozhodl vyjádřit svůj názor. Nejsem příznivcem slovních přestřelek, ale evidentního příkoří a zvůle rovněž ne.

Vzhledem k mému šestiletému působení v DÚ Brno Veslařská ve funkci vedoucího vychovatele a k aktuální situaci, která kulminuje účelovými výpověďmi vybraným „nepohodlným“ zaměstnancům, jsem se rozhodl alespoň touto cestou podpořit své bývalé kolegy. Nejen ty, kteří tvoří osu nově vzniklých odborů, ale i ty, kteří se kvůli možné ztrátě živobytí obávají otevřeněji k tristní situaci na tomto pracovišti vyjádřit.

Pracovní prostředí v DÚ Brno jsem delší dobu vnímal jako patologické, proto jsem na jaře 2019 podal žádost o výpověď. Profesně ani lidsky jsem už v DÚ nedokázal odolávat tlakům, které ohrožují nejen výchovný proces dětí, ale i zdraví pracovníků. Jsem si vědom toho, že jsem zvolil odchod jako tu jednodušší cestu, a o to vyšší respekt chovám ke kolegům z bývalého pracoviště, kteří riskují profesní existenci kvůli snaze o „uzdravení“ této instituce. Jsou cíleně dehonestováni a diskreditováni, navíc jim je nyní bráněno dělat plnohodnotně to, v čem jsou dobří. Diagnostický ústav reprezentuje špičkové pracoviště v každém regionu, přičemž DÚ Brno Veslařská se těmito nekoncepčními personálními kroky stává smutnou výjimkou. V průběhu posledního roku opustila svoje pozice mj. řada vedoucích odborných pracovníků.

Jako mnoho bývalých i současných pracovníků DÚ jsem na tomto pracovišti zažil desítky situací, které byly ze strany ředitelky přinejmenším za hranou profesní etiky a velmi mě zaráží, že ani zásadní fakta, která jsou pravdivě uvedena v Otevřeném dopise odborů Mgr. Ježkové, nikoho z kompetentních orgánů stále nevyvádí z míry.

Správným krokem by bylo nezávislé šetření a věřím, že nebudu jediným, kdo bude při tomto šetření k dispozici pro případné doplnění konkrétních informací vedoucím k nutným změnám v managementu.

Také si dovoluji požádat o jakoukoli podporu pro mé bývalé kolegy v nelehké situaci.

V Brně dne 21.4.2020

PhDr. Aleš Kočvara

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *