Předseda Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska se zajímá o situaci v Diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče Brno.

V pondělí 13.7. se uskutečnilo jednání vedení pobočné organizace OS ČMS Diagnostický ústav Veslařská (OSČMS DÚV) s předsedou OS ČMS a poslancem Parlamentu ČR JUDr. Stanislavem Grospičem.

Předmětem debaty byla analýza současné situace a určení strategie vedoucí k naplnění
deklarovaných cílů pobočné organizace.
Za nepřístojný byl označen přístup vedení Diagnostického ústavu k jednání s pobočnou organizací, kterým se snaží zpochybnit existenci OS ČMS DÚV. OS ČMS DÚV splňuje veškeré právní náležitosti nutné k působení na pracovišti Diagnostického ústavu Veslařská a přístup vedení DÚ chápeme jako snahu poškodit pobočnou organizaci a zlikvidovat snahu o sociální dialog a obranu práv zaměstnanců.
S uspokojením jsme přijali informaci o rozrůstající se členské základně.
Účastníci jednání se shodli na nutnosti zintenzivnit podporu zaměstnanců poškozených současným vedením Diagnostického ústavu. Konkrétní pomoc těmto zaměstnancům bude předmětem nadcházející členské schůze OS ČMS DÚV.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *