V těchto dnech zveřejnil NKÚ závěry z Kontrolní akce č. 19/28.

Tato zpráva je pro ZO OSČMS Veslařská důležitá, jelikož předmětem kontroly bylo také pracoviště Diagnostického ústavu Veslařská, na kterém naše organizace působí.

Ve zprávě se dočteme mnoho závažných zjištění:

  • vyplatil zhotoviteli poskytnutou dotaci v celkové výši 9 621 280 Kč, ačkoliv skutečné stavební práce byly provedeny pouze ve výši 3 662 928 Kč včetně DPH. Rekonstrukce stavby nebyla dokončena a zkolaudována, dosud není způsobilá k užívání. Účel akce stanovený ve schváleném investičním záměru nebyl naplněn, přestože dotace byla zcela vyčerpána. DÚ a SVP Brno porušil povinnosti při hospodaření s majetkem státu a investice byla nesprávně vykázána v účetnictví;
  • u další akce vyplatil zhotoviteli poskytnutou dotaci v celkové výši 5 206 314 Kč, ačkoliv skutečné stavební práce byly provedeny pouze ve výši 2 804 066 Kč včetně DPH. Největší položkou z nezrealizované, ale proplacené části je zimní zahrada v minimální výši 1 181 845 Kč včetně DPH. Budova také není vybavena nábytkem v hodnotě 252 733 Kč, který měl být z dotace rovněž pořízen. DÚ a SVP Brno od zhotovitele stavbu protokolárně převzal, přestože dílo nebylo dokončené a schopné předání. Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas. Nezrealizovaná část stavby byla nesprávně vykázána v účetnictví
  • obcházel zákon tím, že uhradil v rozmezí 18. 11. 2016 až 30. 11. 2016 v hotovosti celkovou částku 2 314 222 Kč, kterou rozdělil na deset dílčích transakcí. DÚ a SVP Brno obcházel zákon i u další akce tím, že uhradil v rozmezí 30. 11. 2016 až 7. 12. 2016 v hotovosti celkovou částku 1 465 778 Kč, kterou rozdělil na osm dílčích transakcí. Současně tímto jednáním porušil stanovené podmínky a pokyny, neboť předmětné faktury uhradil v hotovosti, a nikoliv z bankovního účtu;
  • zaslal Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy podklady pro závěrečné vyhodnocení akce, které nebyly věcně správné a úplné, a tudíž byly v rozporu s prováděcí vyhláškou. DÚ a SVP Brno uvedl ve zprávách k závěrečnému vyhodnocení dvou akcí nepravdivé údaje o splnění závazných ukazatelů a podmínek obsažených v řídicí dokumentaci, navíc jedna z nich nebyla dokončena, objekt nebyl zkolaudován a dosud neslouží stanovenému účelu.

Plně se v této zprávě potvrdily znepokojivé aspekty činnosti ředitelky Mgr. Ježkové, na které naše odborová organizace dlouhodobě upozorňovala. Součástí zveřejnění závěrů kontrolní akce byla také informace, že v souvislosti s šetřením bylo 5.10.2020 podáno trestní oznámení ke Krajskému státnímu zastupitelství v Brně.

V současné době je Mgr. Ježková na zdravotní neschopence. Touto situací se může řešení problému dále oddalovat.

Musíme konstatovat, že MŠMT v této situaci jedná poměrně laxně. Bohužel, došlo k situaci, kdy byla ministerstvem zřízená instituce zlikvidována po personální stránce, jelikož většina zkušených pracovníků byla propuštěna či přinucena odejít a jejich místa nahradili noví zaměstnanci, jejichž největší předností je absolutní loajalita ke stávající ředitelce.

Konstatujeme, že naše prohlášení směrem k Mgr. Ježkové, výzva formulovaná v otevřeném dopise byla zcela oprávněná a nadále na tomto požadavku trváme: http://odbory.jednoduse.cz/otevreny-dopis-k-odstoupeni-mgr-renaty-jezkove/

Pevně věříme, že situace bude vyřešena ku prospěchu obecného zájmu a zájmu pracujících. Víme ovšem, že škody napáchané Mgr. Ježkovou bude náročné napravit. Odboráři OS ČMS Veslařská jsou odhodláni ve své činnosti dále pokračovat a přispět ke znovuobnovení kvalitního fungování Diagnostického ústavu, který má nezastupitelnou funkci v systému ústavní a ochranné výchovy.

Celý text výsledků Kontrolní akce: https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=19%2F28&rok=0&sestava=0&fbclid=IwAR2V9f1TXf5bswFyBPrCBeJXVp7GQ0z_TAV1FL4cOPKtLVkLlAc8gIdQd1k

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *