Věci jsou v pohybu

Před několika dny naše odborová organizace prostřednictvím svého předsedy využila zákon číslo 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a dotazovala se Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dotaz se týkal výsledku kontrolní akce s označením 19/28 – Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi kontrolovanými osobami je i Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246, při kterém naše základní odborová organizace působí.

Ze stránek NKÚ je patrné, že kontrola je ukončená, ale není dosud publikovaná. Tento stav je už delší dobu nezměněn.

Požadovali jsme informaci, proč není publikován kontrolní závěr. Kompetentní osoba z NKÚ nám sdělila, že kontrola je ukončená, ale kontrolní závěr není zveřejněný. A to proto, že Policie České republiky požádala o pozastavení jeho publikování z důvodu podání trestního oznámení a vyšetřování konkrétní osoby.

Pro nás je to po delší době velice dobrá zpráva, která nám dává naději, že se vše hýbe správným směrem.

Věříme, že spravedlnost zvítězí a naše odbory budou ve své snaze úspěšné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *